ข้อมูลจาก DOPIS

 

ข้อมูลสถิติจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
(Department of Probation System:DOPIS)
1.สถิตินัดรายงานตัว
2.สถิติคดีเมาแล้วขับ
3.สถิติคดีออนไลน์จากระบบสารสนเทศ
4.สถิติคดีรับใหม่ทุกภารกิจแยกรายสำนักงาน
5.สถิติคดีกระทำผิดซ้ำปีงบประมาณ2567

 

 

 

© Copyright : DOP ICT