ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ

 

ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
1.สถิตินัดรายงานตัว
2.สถิติคดีเมาแล้วขับ
3.สถิติคดีออนไลน์จากระบบสารสนเทศ
4.สถิติคดีรับใหม่ทุกภารกิจแยกรายสำนักงาน

 

 

 

© Copyright : DOP ICT